DinamIQ este un produs marca CSR BootIQ. 

Contabilitatea non-financiară, știința viitorului

La începutul acestei luni, agenția Moody’s avertiza orașele americane situate pe zona de coastă că, dacă nu vor începe pregătirile pentru reducerea riscurilor asociate schimbărilor climatice, accesul autorităților la “bani ieftini” (credite cu dobândă mică) va fi imposibil.
 
În Marea Britanie, cu două săptămâni mai devreme, Barclays emitea primele obligațiuni verzi ale unei instituții financiare britanice. Deși emisiunea programată era de 500 milioane de euro, cererea a atins 2 miliarde de euro, fondurile obținute urmând a finanța construcția de locuințe cu emisii reduse de carbon.
 
Sunt doi pași, dintr-o serie care va crește accelerat în perioada următoare, care urmăresc, pe de o parte, diminuarea pierderilor umane și financiare cauzate de efectele schimbărilor climatice, iar pe de altă parte eliminarea riscului de greenwashing și reducerea taxei pe carbon despre care se discută tot mai des.
 
Frecvența apariției fenomenelor climatice extreme obligă autorități și companii, deopotrivă, să se uite cu atenție la surse de finanțare ieftine și curate atât din punct de vedere social, cât și în relația cu mediul. Asociația Internațională a Piețelor de Capital (ICMA) a elaborat anul acesta seturile de principii pentru trei feluri de obligațiuni: verzi, sociale și sustenabile. Principiile comune care stau la baza oricărui tip de emisiune de titluri sunt: transparența, acuratețea și integritatea informației care va fi făcută publică și care va fi transmisă tuturor stakeholderilor de emitenții de obligațiuni.
 
Discutăm, așadar, despre o altă contabilitate: contabilitatea non-financiară. O știință nouă care îmbină economia cu ingineria și socialul și care va avea ca obiectiv principal înregistrarea și cuantificarea tuturor operațiunilor dintr-o organizație, indiferent dacă acestea au legătură cu mediul (Planetă), oamenii (Persoane) sau economia (Prosperitate).
 
Dacă în contabilitatea financiară profitul se calculează ca Venituri minus Cheltuieli, iar beneficiul rezultat este distribuit exclusiv acționarilor, în contabilitatea non-financiară profitul, mai bine spus prosperitatea, va fi egală cu diferența dintre impactul pozitiv și cel negativ. Rezultatul final – adică beneficiile sociale și de mediu – va fi distribuit tuturor stakeholderilor: cetățeni, autorități, angajați, acționari. 

Analiză: stadiul implementării Directivei europene privind informațiile non-financiare

Anul acesta s-au vehiculat tot felul de informații referitoare la entitățile care vor fi obligate să publice anul viitor date non-financiare. Fie din neștiință, fie cu bună știință, parte din informațiile aruncate pe piață au fost eronate. Mai jos un extras concis al cerințelor legislative aplicabile în România (via Global Reporting Initiative -GRI și CSR Europe). Textul de lege este disponibil la http://bit.ly/2hTm3bc

Romania directiva 95 

Analiza, care acoperă toate statele membre ale Uniunii Europene și pe care o putem trimite celor interesați pe baza unei solicitări, precizează că “Directiva 2014/95/EU marchează începutul politicii Uniunii Europene pe tema raportării non-financiare. Adoptarea și implementarea acesteia de către țările membre vor transmite întregii lumi un semnal referitor la importanța temelor cruciale din domeniul sustenabilității, precum inițiativele sectorului privat referitoare la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDGs), riscurile asociate schimbărilor climatice, drepturile omului și reglementarea activităților din lanțul de valoare.”  
Vreau Analiza privind implementarea Directivei 95/2014

KPMG: Efectele transpunerii Directivei 2014/95/EU se vor resimți în 2019 sau 2020

Numărul rapoartelor non-financiare elaborate în Europa Centrală și de Est tinde să crească, evoluția fiind resimțită și la nivelul României. Creșterea de 6 procente înregistrată de țara noastră din 2015 până în prezent provine, însă, din zona multinaționalelor care operează aici.
 
Într-un studiu publicat în luna octombrie, KPMG arată că din numărul total al companiilor din România care publică informații non-financiare (74), 30 sunt filiale ale unor multinaționale. Doar 9 firme cu capital privat românesc publică informații privind dezvoltarea durabilă. Datele non-financiare sunt prezentate cu predilecție într-un raport separat, iar instrumentul preferat de raportare este GRI.
 
În ceea ce privește corelarea strategiei de CSR cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDGs), aceasta este evidentă în cazul a 8 companii, doar două dintre acestea identificând și Obiectivele relevante pentru activitatea lor curentă.
 
La nivelul lanțului de valoare, mai puțin de o treime dintre companiile care au elaborat rapoarte non-financiare declară că analizează performanțele de mediu și sociale (ESG) și doar 14 susțin că au un cod de conduită pentru furnizori care include și aspecte privind ESG.
 
Mai multe detalii, precum și studiul complet pot fi accesate aici

Asigurări: reglementări noi și reorientarea investițiilor către active nepoluante

Peste 90 la sută dintre dezastrele naturale înregistrate în perioada 1995-2015 au avut o legătură directă cu clima. Valoarea medie anuală a pierderilor este estimată la 250-300 de miliarde de dolari.
 
Pe măsură ce frecvența și intensitatea fenomenelor extreme vor crește, efectele acestora vor fi resimțite acut de populațiile vulnerabile și sărace. Rolul industriei asigurărilor va fi de tampon și va oscila între cel de investitor în măsurile de prevenire și de adaptare, de plătitor al daunelor sau de actor activ în redresarea post-dezastru (vezi cadrul Sendai pentru reducerea riscului de dezastru).
 
Conform unui studiu al UNEP, piața mondială a asigurărilor de ridică la 31.000 de miliarde de dolari, sectorul fiind astfel unul dintre marii investitori instituționali. Multe dintre companiile de asigurări sunt recunoscute ca lideri mondiali în investițiile responsabile și sustenabile, portofoliile acestora urmând tendința de decarbonizare sau chiar de renunțare completă la investițiile în exploatarea hidrocarburilor și de reorientare a fondurilor către active nepoluante. Deciziile de investiție sunt direct corelate cu disponibilitatea informațiilor non-financiare.
 
Banca Națională a Olandei (DNB) a demarat anul trecut un test de stres, schimbările climatice fiind considerate de instituție drept “cea mare problemă cu care se va confrunta economia pe termen lung.” Datele analizate de DNB au provenit de la primele trei bănci din Olanda, primii cinci asiguratori și primele trei fonduri de pensii. Concluziile testului, care a analizat rata de expunere a capitalului la sectoarele carbon-intensive, este redată mai jos.

Banca Nationala a Olandei, rezultat stress test

Cursuri la Școala de CSR

DEDIC@ și MENTOR@
 
Contabilitatea non-financiară va deveni în timp, pentru toate organizațiile, o rutină. Versiunea beta va rula în cursul anului 2018, când cele aproximativ 200 de entități de interes public obligate de lege să elaboreze declarații sau rapoarte non-financiare vor trece pentru prima dată printr-un astfel de proces.
 
Pentru societățile direct vizate de lege, dar și pentru cele care decid să elaboreze voluntar un raport non-financiar, CSR BootIQ a dezvoltat două module specializate – primul de formare, cel de-al doilea de îndrumare pe toată durata procesului – gândite astfel încât să-i pregătească, respectiv să-i ghideze pe raportori prin meandrele profesionale:
  • DEDIC@ este un curs de două zile susținut la sediul societăților interesate. Modulul este dedicat echipelor multidisciplinare formate din reprezentanți ai tuturor departamentelor care urmează să furnizeze date și informații pentru declarația sau raportul non-financiar.
  • MENTOR@ este un serviciu de tip do-it-yourself-with-a-little-help. După o analiză a nevoilor, specialiștii noștri trasează un plan al procesului de raportare non-financiară, după care se întâlnesc periodic, în funcție de maturitatea în domeniu și de cadrul sau standardul de raportare ales, cu membrii echipei de raportare. Dacă și atunci când este nevoie, consultanții noștri intervin sau fac recomandări astfel încât documentul final, care va fi făcut public, să fie în deplin acord cu legislația în vigoare sau să îndeplinească cerințele standardului de raportare ales.
 
Calendarul cursurilor din 2018
 
Școala de CSR anunță calendarul cursurilor de CSR din prima jumătate a anului 2018:
 
Perioada Cursul
26-27-28 februarie CDP + GRI (certificat)
9-10 martie strategie CSR
27-28 aprilie strategie CSR
7-8-9 mai CDP + GRI (certificat)
28-29-20 mai CDP + GRI (certificat)
8-9 iunie strategie CSR
18-19-20 iunie CDP + GRI (certificat)
 
În afara celor de mai sus, Școala de CSR organizează la cerere workshop-uri și cursuri specializate, inclusiv modulul DEDIC@.

Conceput ca un curs de două zile, acest modul este dedicat exclusiv entităților de interes public care fac obiectul Directivei UE 95/2014, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 1938/2016, Legii 111/2016, normelor BNR sau ASF și Codului Bursei de Valori București. Pentru mai multe informații, vizitați pagina specială a website-ului nostru.
 
Detaliile despre tarife sunt disponibile aici
 
Workshop-uri

GRI: de la G4 la Standarde

De anul viitor, cadrul de raportare GRI G4 va deveni istorie, locul lui fiind luat de standardele GRI. Pentru a-i ajuta în procesul de tranziție pe cei care s-au obișnuit cu G4, dar nu vor să renunțe la el până în 2018, avem un workshop de o jumătate de zi în care explicăm care sunt diferențele majore și ce mecanisme trebuie să-și pună la punct o organizație care vrea să adopte noile standarde. Cum orice schimbare trebuie abordată din timp, e bine să te pregătești. Organizăm acest workshop în regim deschis (cu condiția formării unei grupe de 10 persoane) sau în regim închis (pentru angajații acelor companii care vor să treacă de la raportarea conform GRI G4 la utilizarea standardelor GRI).
 
Materialitate

Sau relevanță. Este unul dintre principiile de bază ale raportării non-financiare. La temelia lui stă dialogul cu stakeholderii, adică acele persoane, grupuri sau entități care fie pot influența activitatea unei companii, fie sunt influențate de activitatea acesteia. Pentru o bună înțelegere a modului în care poate fi aplicat acest principiu astfel încât raportul non-financiar să fie la obiect și ușor de înțeles de toți stakeholderii am pus la punct materia pentru un workshop de patru ore. Îl organizăm în regim deschis (cu condiția formării unei grupe de 10 persoane) ori în regim închis (pentru angajații acelor companii care vor să aprofundeze acest subiect).

Pentru detalii și înscrieri, trimite un email la info@csr-bootiq.com.
Vreau să mă înscriu la curs
Share
Share
Tweet
Forward to Friend
Intră pe CSR BootIQ.
Copyright ©CSR BootIQ. Conținutul acestui newsletter se supune legislației privind drepturile de autor și poate fi citat numai cu menționarea sursei.

DINAM
IQ este un newsletter despre CSR și sustenabilitate. Are o frecvență trimestrială și este editat de CSR BootIQ, firmă locală de consultanță specializată în raportarea non-financiară / de sustenabilitate, în evaluarea impactului prin metodologia SROI (Social Return on Investment), în dialogul cu părțile interesate și în verificarea raportării non-financiare. 

Contact:
Ne poți scrie la info@csr-bootiq.com sau ne poți vizita pe csr-bootiq.ro

Vrei să-ți actualizezi datele?
O poți face aici sau te poți dezabona.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*