Vă putem oferi următoarele tipuri de instruire:

  • cursuri certificate de organizația Global Reporting Initiative (GRI) pentru noile standarde de raportare;
  • cursuri pentru nivelul Practicant autorizat / metodologia Social Return on Investment (SROI);
  • cursuri de strategie CSR;
  • alte module de curs de responsabilitate corporativă, la cerere.