Companiile mari de interes public au obligația legală de a publica date despre performanța nefinanciară, inclusiv informații despre guvernanța corporativă. Noi vă putem ajuta atunci când doriți să:

  • evaluați gradul de transparentizare actual și necesarul suplimentar;
  • vă pregătiți echipele pentru procesul de raportare (colectarea datelor, identificarea sub-proceselor care pot fi îmbunătățite, găsirea unor sisteme de management al datelor necesare în procesul de raportare);
  • coordonați procesul de dialog cu părțile interesate; și
  • identificați aspectele relevante, faceți analiza de materialitate, raportați sau să efectuați un audit înainte de publicarea raportului.